Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstytos lėšos 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje  projektams.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras gaus 40 147 Eur, VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras – 22 000 Eur, VšĮ Nacionalinis integracijos institutas – 21 047 Eur, VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras – 19 600 Eur, VšĮ „Dailusis ornamentas“ – 19 483 Eur, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga – 17 650 Eur, Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija – 15 607 Eur, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis“ – 9250 Eur, bendrija „Šviesos spindulys“ – 8552 Eur, Panevėžio neįgaliųjų draugija „Ave, Vita“ – 8550 Eur, Panevėžio aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Žvilgsnis“ – 8500 Eur, VšĮ Pagalbos centro Panevėžio skyrius –  8132 Eur, Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“ – 7500 Eur, Šv. Juozapo globos namai – 6550 Eur, Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ – 4378 Eur, Panevėžio vyskupijos „Caritas“ – 4100 Eur.

Organizacijoms padalyta 221 046 Eur, tarp jų 152 446 Eur – iš valstybės, 68 600 Eur – miesto biudžeto.