Šiandien Panevėžio miesto savivaldybėje vyko konkursai į Juozo Balčikonio gimnazijos ir į
Pradinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus konkursą laimėjo vienintelis kandidatas, ilgametis šios
įstaigos vadovas Raimondas Dambrauskas. Jis surinko 4,7 balo iš 5 galimų.
R. Dambrauskas tuomečiame Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo fizikos ir astronomijos
mokytojo specialybę. Gimnazijai vadovauja nuo 1990 metų.

Pradinės mokyklos direktoriaus konkursą laimėjo vienintelė kandidatė Panevėžio lopšelio-darželio
„Jūratė“ direktorė Kristina Žaltauskienė. Ji surinko 4 balus iš 5 galimų.
K. Žaltauskienė Šiaulių universitete yra įgijusi Socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir
socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.