Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Panevėžio rajono savivaldybės
tarybos nario Osvaldo Dirsės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai
deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas nepritarus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui.
VTEK tirs, ar O. Dirsė laiku pateikė privačių interesų deklaraciją tapęs savivaldybės tarybos nariu.
VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus per 30
kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Privačių interesų
deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje
tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.
Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.