Prieš 112 metų, rugsėjo 3-ąją, Dabikinėje pasaulį išvydo būsimasis teatro korifėjus, Maestro Juozas
Miltinis. Fanatiškai su scena, kurioje per kelias valandas keičiasi žmonių pasauliai, likimai, jutimai
ir mintys, savo gyvenimą susiejęs režisierius nepailsdamas kėlė dramos žodį gyventi.
Aktorystės menui, aktorių meistrystei bei scenai J. Miltinis skyrė didžiąją dalį savo dėmesio, tačiau
niekuomet nenuleido žvilgsnio ir nuo vieno svarbiausių sudedamųjų elementų – reiklios ir visuomet
atvira širdimi pasitinkančios publikos.

„Spektaklis įgauna tikrąją prasme ir tampa gyvu kūriniu tik žiūrovų akivaizdoje. Spektaklio
gimimas ir mirtis vyksta žiūrovams dalyvaujant. Jie yra gyvybės akstinas ir veiksmo kontraforsai…
Nė vienas spektaklis nėra kuriamas ateičiai, jis, be žiūrovų sąmonės, niekur kitur neužsifiksuoja, jis
egzistuoja tik dabartyje“, – taip apie žiūrovų svarbą yra kalbėjęs pats Maestro.
Scenoje išgirstus žodžius, pamatytus judesius, šviesas, šmėkštelėjusias užuominas nesunku perkelti
ir į gyvenimą už teatro sienų.

Jame patirta katarsio būsena, susitikimas su savo alter ego išgyvenimus transformuoja į
sąmoningumą – leiskimės į pojūčių kelionę drauge!

Maestro gimtadienio proga visiems bilietams* į rugsėjo ir spalio mėnesį rodomus spektaklius visą
rugsėjo 3-ąją taikysime 50 proc. nuolaidą. Paskubėkite pasinaudoti #MaestroDovana pasiūlymu!
*Bilietų skaičius ribotas.

Bilietus galite įsigyti teatro infocentre, BILIETAI.LT ir visose BILIETAI.LT prekybos vietose.