Europos Parlamento (EP) pirmininku trečiadienį dviejų su puse metų kadencijai išrinktas italas David Maria Sassoli. Už jį antrajame rinkimų ture balsavo 345 EP nariai.

D.M. Sassoli yra 63 metų EP narys iš Italijos, priklausantis Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijai. Gegužę vykusiuose rinkimuose jis į EP buvo išrinktas trečiąjį kartą. D.M. Sassoli pirmininkaus Parlamentui iki 2022 m. sausio.

Florencijoje gimęs D.M. Sassoli yra ilgametis žurnalistas, dirbęs daugelyje Italijos leidinių bei televizijos kanalų. Į politiką jis pasuko 2009-aisiais, tapęs Italijos demokratų partijos nariu ir sėkmingai dalyvavęs EP rinkimuose. Praėjusioje kadencijoje politikas užėmė EP pirmininko pavaduotojo postą.

Iškart po balsavimo rezultatų paskelbimo D.M. Sassoli padėkojo europarlamentarams už išreikštą pasitikėjimą ir paminėjo artimiausių kelerių metų EP veiklos prioritetus. Jis kalbėjo:

„Pastaraisiais mėnesiais buvo pernelyg daug įsitikinusių, kad [Europos] projektas sunyks, skatinančių susiskaldymą ir konfliktus, kurie priminė mūsų liūdną istoriją. Vietoj to piliečiai parodė, kad jie vis dar tiki šia ypatinga kelione, vienintele, galinčia įveikti pasaulinius iššūkius. Turime rasti jėgų atgaivinti mūsų integracijos procesą ir pakeisti mūsų Sąjungą taip, kad ji geriau patenkintų piliečių poreikius, atsakytų į jų susirūpinimą ir plintantį praradimo jausmą. Turime kasdien ginti bei skatinti mūsų pamatines laisvės, orumo ir solidarumo vertybes ES ir už jos ribų. […] Visiems aišku, kad Europoje nė viena vyriausybė negali žudyti, kad asmens vertė ir jo orumas yra mūsų politikos vertinimo kriterijus; kad pas mus niekas negali užčiaupti burnos oponentams, o mūsų vyriausybės ir joms atstovaujančios Europos institucijos yra demokratijos ir laisvų rinkimų vaisius; kad niekas negali būti pasmerktas dėl savo religinių, politinių, filosofinių įsitikinimų; kad merginos ir vaikinai gali keliauti, mokytis, mylėti be suvaržymų; kad nė vienas europietis negali būti pažemintas ir atstumtas dėl jo lytinės orientacijos; kad Europos erdvėje, įvairiais būdais, socialinė apsauga yra mūsų tapatybės dalis;  kad ginti tuos, kuriems kyla pavojus, yra mūsų sutartyse ir tarptautinėse konvencijose nustatyta pareiga. […] Esame europiečiai taip pat ir todėl, kad mylime savo šalis. Tačiau nacionalizmas, kuris tampa ideologija ir stabmeldyste, gamina virusus, kurie stimuliuoja pranašumo instinktus ir sukelia destruktyvius konfliktus. […] Mums reikia Europos partijų, kurios gebėtų tapti vis ryškesniais mūsų demokratijos kelrodžiais. Tačiau turime suteikti joms naujų priemonių, nes turimų nepakanka. Šis Parlamentas turi būti sustiprintas ir tapti visavertės Europos demokratijos veikėjas.“

Balsavimo rezultatai. EP pirmininko rinkimuose iš viso dalyvavo keturi kandidatai: D.M. Sassoli, taip pat Ska Keller (Žalieji, Vokietija), Sira Rego (Europos vieningieji kairieji, Ispanija) ir Jan Zahradil (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Čekija). Balsavimo rezultatai atrodė taip:

  Pirmasis turas Antrasis turas
Atiduota balsų: 735 704
Tušti arba negaliojantys biuleteniai: 73 37
Galiojantys biuleteniai: 662 667
Absoliuti dauguma nuo atiduotų balsų: 332 334
Rezultatai: Neišrinktas nė vienas kandidatas D.M. Sassoli išrinktas EP pirmininku
Ska Keller (Žalieji, Vokietija) 133 119
Sira Rego (Europos vieningieji kairieji, Ispanija) 42 43
David-Maria Sassoli (Socialistai ir demokratai, Italija) 325 345
Jan Zahradil (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Čekija) 162 160

 

Pagal 15-ąjį EP Darbo tvarkos taisyklių straipsnį, kandidatus į pirmininko postą gali siūlyti politinės frakcijos arba 1/20 EP narių, t.y. 38 EP nariai. Rinkimai vyksta slaptu balsavimu. Kad būtų išrinktas, kandidatas turėjo surinkti absoliučią daugumą atiduotų galiojančių balsų (16-asis taisyklių straipsnis). Skaičiuojant daugumą tušti arba sugadinti biuleteniai nepriskaitomi.

Europos Parlamente trečiadienį popiet bus renkami Parlamento pirmininko pavaduotojai, o ketvirtadienio rytą – kvestoriai, atsakingi už europarlamentarų administracinių ir finansinių reikalų tvarkymą.