Sezoninis laiko keitimas Europoje

EP Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas antradienį svarstys Igor Šoltes nuomonės projektą dėl direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas. Parlamentaras palankiai vertina Komisijos pasiūlymą panaikinti laiko keitimą du kartus per metus, tačiau siūlo nukelti šį sprendimą vieneriems metams iki 2020 m. kovo, kad valstybėms narėms būtų suteikta laiko tinkamai tarpusavyje sukoordinuoti šį sprendimą. Šio komiteto nuomonė yra patariamoji pagrindiniam Transporto ir turizmo komitetui.

Padidinti šriftą