Šiandien Panevėžio miesto savivaldybėje vyko konkursai į Muzikinio ir teatro „Menas“ direktorius.

Naujuoju Muzikinio teatro vadovu išrinktas 30 metų Nerijus Jakštonis. Jis
muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, trimito
pedagogikos magistro – Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Dėstytojauja VDU muzikos
akademijoje, dirba Panevėžio muzikos mokykloje ir Muzikiniame teatre.

2019-2023 m. Muzikinio teatro perspektyvinėje veiklos programoje N. Jakštonis
ketina modernizuoti patalpų akustinius sprendinius, skaitmenizuoti bilietų pardavimo procesą,
repeticijų ir koncertų grafikus, pritraukti naujų operos solistų, muzikantų, choristų, stiprinti
kvalifikacijos kėlimą, ieškoti įvairių šaltinių lėšoms gauti, plėsti bendradarbiavimą su šalies ir
užsienio institucijomis, teatro žanro galimybes, diegti naujas technologijas.

Naujuoju teatro „Menas“ direktoriumi išrinktas 27 metų Anupras Jucius. Jis
aktorystę studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dirbo J. Miltinio ir Šiaulių dramos
teatruose, kūrybos vadovu – VšĮ „Meno genas“, techninės dalies vadybininku – Muzikos ir teatro
akademijoje. A. Juciaus siekiai tapus teatro „Menas“ vadovu – kurti unikalų miesto teatrą, ugdyti
europietišką požiūrį į bendrąją žmogaus kultūrą, keliant įstaigos lygį, kartu stiprinant Panevėžį kaip
traukos centrą. Planuojama į „Meną“ kviestis perspektyvius jaunuosius šalies režisierius,
bendradarbiauti su įvairių kartų dramaturgais, choreografais, kompozitoriais, scenografais,
aktoriais, Muzikos ir teatro akademija. Bus peržiūrima administracijos struktūra, stiprinama
edukacinė, koprodukcinė veikla, vizualinis teatro įvaizdis, organizuojami koncertai, kultūros
vakarai, diskusijos, spektaklių aptarimai, skaitmenizuojama bilietų pardavimo sistema, pertvarkoma
ir atnaujinama techninė ūkinė bazė bei kt.

N. Jakštonis ir A. Jucius naujųjų pareigų imsis tinkamumą patvirtinus STT – sausio

pabaigoje-vasario pradžioje.