Biblioteka kviečiai į knygos pristatymą

Sausio 10 d. 17.15 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje sutiksime
naują fotomenininkų brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų knygą „Fotografija. III knyga“.
Sutiktuves papuoš ir šių menininkų fotografijos darbų paroda „Šiliniai, panemunių ir gruntų
dzūkai“.
„Daug skaudžių istorijų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų naujoje knygoje. Tekstų ir fotografijų
albume randame ne tiktai XX amžiaus Lietuvos žmonių tikro gyvenimiškojo vargo portretinius
paliudijimus, bet ir šventai įamžintus, darbščių kaimo vyrų rūpestingai keliamus ar jau iškeltus ir
gražiai kraštovaizdį sergstinčius lietuviškuosius kryžius ir Dzūkijoje, ir Aukštaitijoje, ir tolimajame
Sibire,“ – taip apie šią knygą rašo Henrikas Gudavičius.
Pasak H. Gudavičiaus, naujoje knygoje matyti, kad fotografams svarbu aktyviau dalyvauti
besikeičiančiame gyvenime, bendruomeniškiau fiksuoti dabartinius kaimų etnokultūrinės reikšmės
įvykius, kraštotyriškai tikslingai įlaikmeninti jau šių dienų kryžių kėlimą, užrašyti žmonių
pasakojimus.
Renginyje dalyvaus Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatas Algimantas Černiauskas,
Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė ir žurnalistas Valentinas Mitė. Ateikite ir panirkite į erdvę, kurioje persipina tautiečių sielvartas ir viltis, erdvę tarp dangaus ir
žemės.

Padidinti šriftą