Rašinio ekologine tema konkursas 2018 m.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija jau nuo 2010 m. organizuoja rašinio ekologine tema konkursą rajono gyventojams, bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams. Konkurso tikslai: skatinti rajono gyventojus ugdytis ekologinę pasaulėžiūrą, kelti aplinkos apsaugos problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų, plėtoti ekologinį ir aplinkos apsaugos švietimą. Pasiūlytos temos: šeimos daržas – maistas, vaistas, sveikata; ekologinė gyvensena; sveika gamta – sveikas žmogus; kraštovaizdžio saugojimas, puoselėjimas.

2018 m. pateikta 17 rašinių: 2 iš Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos (lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Mogilovienė), 1 iš Berčiūnų pagrindinės mokyklos (lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Audronė Turulienė), 7 iš Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriaus (pradinių klasių vyresn. mokytojos Lolita Skumbinienė, Nida Stakienė), 1 iš Naujamiesčio gimnazijos (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Klimavičiūtė), 2 iš Dembavos progimnazijos (tikybos, gamtos ir žmogaus, biologijos vyresn. mokytoja Aldona Klebonaitė), 2 iš Vadoklių pagrindinės mokyklos (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Valerija Miškinienė), 2 iš Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasa Vyšniauskienė).

I vieta – Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos 6 kl. mok. Austėja Survilaitė („Daržo paslaptis“).

II vieta – Dembavos progimnazijos 7 kl. mok. Beatričė Vanagaitė („Raugintas geriau nei žalias“).

III vieta – Vadoklių pagrindinės mokyklos 7 kl. mok. Indrė Krištopaitytė („Ir skanu, ir sveika“).

I vieta – Vadoklių pagrindinės mokyklos 10 kl. mok. Austėja Stankevičiūtė („Kiekviena pušis savo šilui ošia“).

II vieta – Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos 9 kl. mok. Liutauras Braždžiūnas („Miško žalieji bičiuliai“).

III vieta – Naujamiesčio gimnazijos I kl. mok. Danas Zavieža („Šildykis ekologiškai“).

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Respublikos Seimo nariams Guodai Burokienei, Petrui Nevuliui, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narei Vitalijai Kuliešienei (UAB Dembavos medelynas), R. Gasiūno agroserviso įmonei, UAB „Čevaita“ savininkui Česlovui Kalundai, Juozui Klioriui, Naujamiesčio seniūnijos seniūno pavaduotojui už moralinį palaikymą ir materialinį paskatinimą, dėkojame rašinio vertinimo komisijai (Sigitai Jasiūnienei – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei, Irenai Kairevičienei – Velžio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, Vytautui Jonui Kriaučiūnui).

Padidinti šriftą