Opozicija siekia užkirsti kelią įtariamam korupcija Ryčiui Mykolui Račkauskui pasisvečiuoti Japonijoje

Šiandien miesto Tarybos opozicija išplatino kreipimąsi dėl P.Luomano potvarkio įtraukti nušalintąjį merą Rytį Mykolą Račkauską į delegacijos vyksiančios į Japoniją sudėtį.

“Iš žiniasklaidos sužinoję apie laikinojo mero P.Luomano potvarkį dėl nušalintojo mero,  einančio Tarybos nario pareigas, R.M.Račkausko įtraukimo į delegacijos, vyksiančios spalio mėn. į Japoniją, vieno iš jos miestų šventę, sudėtį, prašome šį potvarkį atšaukti ir į delegacijos sudėtį, jei kelionė būtina, įtraukti kitą Tarybos narį arba administracijos, arba  miesto bendruomenės atstovą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog   nušalintasis meras nėra kreipęsis į prokuratūrą dėl leidimo išvykti gavimo, todėl jo atsiradimas delegacijoje galimai pažeidžia nušalinimo sąlygas; taip pat jis negalėtų dalyvauti delegacijoje kaip Tarybos narys, nes, kiek mums žinoma, jis ketvirtas mėnuo neatlieka Vietos savivaldos įstatymo 23 str.  numatytų Tarybos nario pareigų būti bent vieno komiteto nariu ir dalyvauti jo posėdžiuose, taip pat jis vienintelis iš 31 išrinkto Tarybos nario neskelbia savivaldybės svetainėje savo telefono numerio ir rinkėjai negali su juo susisiekti; delegacijoje dalyvaujančio nušalintojo mero statusas kompromituoja Panevėžio delegaciją ir miestą, tokios delegacijos vizitas gali sukurti keblią diplomatinę situaciją šalyje, kurioje ypač jautriai reaguojama į bet kokias abejones politikų skaidrumu, net užkirsti kelią bendradarbiavimui ateityje.

   Taip pat prašome nedelsiant savivaldybės svetainės ,,Teisinės informacijos‘‘ dalyje viešai paskelbti iki šiol neskelbtus mero potvarkius dėl politikų komandiruočių į užsienio šalis ir juos ten skelbti ateityje; svetainės dalyje ,,Kontaktai‘‘ paskelbti Tarybos nario R.M.Račkausko tel. Nr. ir el. pašto  adresą, kad rinkėjai bei žiniasklaida galėtų su juo susisiekti taip pat, kaip su kitais Tarybos nariais.”:-rašoma miesto Tarybos opozicijos vadovės Gemos Umbrasienės pasirašytame kreipimęsi.

Padidinti šriftą