Jau netrukus Panevėžio miesto Savivaldybės administracija teiks miesto Tarybai sprendimo projektą „Dėl viešosios įstaigos „Panevėžio keleivinis transportas“ įsteigimo ir įstatų patvirtinimo“. Pagal šį sprendimą būtų įsteigta nauja viešoji įstaiga, kuri iš Savivaldybės įmonės UAB „Panevėžio autobusų parkas“ perimtų administracines funkcijas, o UAB „Panevėžio autobusų parkas“ liktų tik ūkinė veikla. Kokia gi ta administracinė veikla, kuria turėtų užsiimti naujoji įstaiga?

Anot valdininkų, ji turėtų organizuoti ir koordinuoti visų keleivinio transporto rūšių sistemą, rengti ir teikti Savivaldybės administracijai viešojo transporto sistemos optimizavimo projektus, nustatyti maršrutus ir tvarkaraščius, pateikti, gerinti ir valdyti miesto viešojo transporto eismo informacinę sistemą ir informacijos stotelėse, ir transporto priemonėse, rengti ir teikti Savivaldybės administracijai siūlymus dėl važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo viešuoju transportu bilietų kainodaros (bilietų rūšių, kainų, jų naudojimo ir galiojimo sąlygų), organizuoti bilietų gamybos, platinimo, apskaitą ir kontrolę, vykdyti keleivių ir vežėjų kontrolę, surašyti protokolus asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą viešajame transporte, organizuoti vežėjų konkursus ir t.t.

Iš kokių lėšų bus finansuojama naujosios įstaigos veikla kol kas nepranešama, tačiau pradžiai miesto Tarybos prašoma 24000 Eur steigimo išlaidoms apmokėti. Preliminariai sudėliotame 2018-2019 m. įstaigos biudžete numatoma, kad naujosios įstaigos direktoriui 2018 m.būtų mokamas 1822 Eur. o 2019 net 1964 Eur atlyginimas. Kartu su direktoriumi 2019 m. įstaigoje turėtų darbuotis net 14 darbuotojų. Darbo atsirastų ir direktoriaus pavaduotojui ir įstaigos administratoriui, viešųjų pirkimų specialistui ir teisininkui, tvarkaraščių planavimo ir IT specialistams bei kitiems.  Dar įdomiau atrodo numatomos įstaigos išlaidos. Vien interneto tinklapiui sukurti 2018 m. numatoma išleisti 5000 Eur., o 2019 m. jam kurti ir palaikyti 10 000 Eur. Rinkos dalyvių vertinimu, tai kelis kartus viršijanti realias kainas suma. Numatoma, kad įstaigos veiklai 2018 m. prireiks 35 815 Eur, o jau 2019 m. net 214 956 Eur.

Toks staigus naujos įstaigos steigimo poreikis motyvuojamas tuo, kad 2019 m. planuojama atlikti konkurencingą vežimo paslaugos pirkimo-vežėjo parinkimo procedūrą, todėl iki tol būtina atitinkamai sudėlioti viešojo transporto organizavimo, administravimo ir kontrolės sistemą.

Kaip teigia vienos iš UAB „Panevėžio autobusų parkas“ veikiančios dirbančiųjų profesinės sąjungos lyderis Egidijus Pribušauskas, savivaldybės klerkai tokio pertvarkymo su UAB „Panevėžio autobusų parkas“ dirbančiųjų profsąjungomis nederino. Kadangi toks pertvarkymas liečia ir darbuotojų interesus, apie jį turėjo būti tinkamai pranešta ne tik profsąjungai bet ir patiems darbuotojams, Juo labiau, kad numatoma įstaigos darbo pradžia – šių metų rugsėjo mėnuo. Esant tokiam neaiškumui profesinės sąjungos konsultuojasi su teisininkais ir prireikus ketina imtis veiksmų darbuotojų interesams ginti.

Nors savivaldybės administracija ir teigia, kad tokiu modeliu paremta viešojo keleivinio transporto sistema užtikrins, kad įstaiga sieks tapti regionine transporto sektoriaus įstaiga, sieks gerinti viešojo keleivinio transporto infrastruktūrą bei paslaugų teikimą regiono mastu, taip pat sieks teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse o atliekamos konkurencingos vežėjų parinkimo procedūros užtikrins veiksmingą konkurenciją vežėjų rinkoje ir atitinkamai skatins gerinti viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę, UAB „Panevėžio autobusų parkas“ dirbančiųjų profesinės sąjungos lyderis Egidijus Pribušauskas su šiais teiginiais nesutinka . Jo žodžiais tariant, savivaldybė šaudo sau į kojas. Iš esmės įgyvendinus tokią pertvarką būtų sunaikintas vienas iš geriausių Lietuvoje „Panevėžio autobusų parkas“, o keleivių vežimo rinka perduota privatininkams. Gal būt net užsieniečiams. Ne paslaptis, kad tokiomis keleivių pervežimo galimybėmis aktyviai domisi Latvijos ir Estijos įmonės. Kita vertus, anot Egidijaus Pribušausko, tokie sektoriaus pertvarkymai visiškai nereiškia, kad susisiekimo paslauga gyventojams pigs ar taps geresne. Kol kas visiškai neaišku nei kiek realiai tokie pertvarkymai kainuos, nei kokie nauji tarifai bus, tačiau aišku viena, kad, kaip ir visada, visą valdininkų sugalvotų pertvarkymų sąskaitą teks apmokėti paprastiems įmonės darbuotojams ir keleiviams.

E.Pribušauskas neatmetė galimybės, kad būtent priešinimąsis šiai pertvarkai ir buvo tikroji ilgamečio UAB „Panevėžio autobusų parko“ direktoriaus R.Petukausko atleidimo iš užimamų pareigų priežastis.

Dar įdomiau tokios įstaigos steigimas atrodo paskaičius naujai priimtą Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymą, kurio  9 straipsnio antrojoje dalyje rašoma :

„Savivaldybė steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės.“

Skeptiškai savivaldybių valdomų viešųjų įstaigų atžvilgiu nusiteikusi ir Valstybės kontrolė, kuri atlikto Valstybinio audito ataskaitoje nurodo, kad „Dažnai valstybės / savivaldybės buvimu viešosios įstaigos dalininke yra suinteresuotos būtent tos viešosios įstaigos ar kiti jų dalininkai, kurie yra privatūs asmenys, dėl galimybės įstaigai neatlygintinai gauti valstybės ar savivaldybių turtą, finansavimą ir kitų lengvatų.“

Taip pat Valstybės kontrolė pažymi, kad „Šiuo metu tam tikroms valstybės / savivaldybių funkcijoms įgyvendinti subjektyviai pasirenkama biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos ar valstybės (savivaldybės) įmonės teisinė forma, nes nėra bendrais kriterijais paremtos sistemos kaip parinkti konkrečią įstaigos formą. Dažniausiai vietoje biudžetinės įstaigos pasirenkama viešoji įstaiga, o pasirinkimas argumentuojamas lankstesniais darbo santykiais ir galimybe iš biudžeto lėšų mokėti didesnius atlyginimus.