.

Velnias slypi detalėse. Įtin gudriai suręstam planui STT dūris

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba gauvusi Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narių prašymą atliko Investicijų sutarties (dėl Panevėžio miesto autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos ir naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos investicijų projekto tarp Savivaldybės, UAB „Baltisches haus“ ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“) projekto, kuriam pritarta  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 23 d. sprendimu antikorupcinį įvertinimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu nagrinėtas Investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos Aprašas, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, bei skandalingas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 23 d. sprendimas Nr. TSP – 30, kuriuo tokios sutarties projektas patvirtinamas.

„Vertinant Aprašu numatomo teisinio reglamentavimo turinį galima daryti išvadą, kad Aprašas nepakankamai reglamentuoja investicijų sutarčių į savivaldybės teritorijos infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sudarymo inicijavimo, investuotojų atrankos vykdymo, sprendimų priėmimo ir investicijų sutarčių sudarymo procedūrų ir tvarkos. Be to, dalis Aprašo nuostatų yra pernelyg abstrakčios ir gali būti interpretuojamos nevienareikšmiškai, sudaryti sąlygas nepagrįstų ir neobjektyvių sprendimų priėmimui. Taip pat Aprašu nustatytas teisinis reglamentavimas svarstytinas dėl jo teisėtumo, kadangi sudarant ir įgyvendinant investicinius projektus sudaro sąlygas išvengti specialiųjų teisės aktų, reglamentuojančių teisėtus ir galimus investavimo būdus, taikymo.“ – rašoma STT direktoriaus pavaduotojo Egidijaus Radzevičiaus pasirašytame atsakyme miesto Tarybos nariams.

STT nuomone, atsižvelgiant į  Panevėžio miesto savivaldybės tarybai pastaboje dėl Aprašo pateiktus motyvus yra svarstytinas vadovaujantis Aprašu (kaip galimai teisiškai nepagrįstą reglamentavimą nustatančiu teisės aktu) sudarytos Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TSP – 30 teisėtumo klausimas. Šias abejones patvirtina tai, kad minėtu sprendimu patvirtintos Sutarties dalykas yra savivaldybei priklausančio infrastruktūros objekto sukūrimas privataus subjekto lėšomis, o atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus infrastruktūros objektų sukūrimas tokiu būdu privalo būti atliekamas vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus reglamentuojančiais teisės aktais – t. y. Investicijų įstatymo valdžios ir privataus subjektų partnerystę reglamentuojančiomis nuostatomis arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu.

STT taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės , patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės,  reglamentuoja viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų (valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektų bei koncesijos projektų) rengimą, teikimą, vertinimą, sprendimų dėl projektų įgyvendinimo priėmimą, įgyvendinimą, partnerystės procese dalyvaujančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę.  Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, tik minėtų Taisyklių ir specialiuose teisės aktuose (Investicijų ir Koncesijų įstatymuose) nustatytų reikalavimų taikymas leidžia užtikrinti investicinių projektų įgyvendinimo skaidrumą ir naudingumo užtikrinimą.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytą Panevėžio miesto savivaldybės tarybai prieš pasirašant Sutartį STT siūlo papildomai įvertinti 2018 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TSP – 30 atitikimą Taisyklėse nustatytam teisiniam reglamentavimui.

Kaip rašė paninfo.lt, nuo pat pradžių svarstoma sutartis kėlė pakankamai daug įtarimų. Pagal miesto Taryboje patvirtintą sutarties projektą Savivaldybė turtiniu įnašu (Automobilių stovėjimo aikštelės ir naujosios autobusų stoties sklypais) turėtų padidinti UAB „Autobusų parkas“ įstatinį kapitalą. Iš kart po to naująjai autobusų stočiai statyti miesto savivaldybės valdomas UAB „Panevėžio autobusų parkas“ bei investuotojo konkursą laimėjusi UAB „Baltisches Haus“ įsteigtų UAB „X“ (pavadinimas kol kas nežinomas), kurios įstatinis kapitalas viso labo 2500 Eur. 

Pagal UAB „X“ steigimo sutartį 1275 Eur vertės akcijų ( 51 proc.) įsigys UAB „Baltisches Haus“, o mažesniąją dalį 1225 Eur vertės akcijų (49 proc.) įsigys UAB „Panevėžio autobusų parkas“. Netrukus po įsteigimo naujosios įmonės įstatinis kapitalas būtų padidintas turtiniu įnašu- automobilių stovėjimo aikštelės ir naujos autobusų stoties sklypais, kuriuos, sutvarkiusi visus dokumentus ankščiau UAB „Panevėžio autobusų parkas“ perdavė miesto savivaldybė ir piniginiu investuotojo įnašu.

Investuotojas, neviršijant Maksimalios investicijų sumos (700 000 Eur.- tiek konkurse pasiūlė investuotojas), į UAB „X“ įstatinį kapitalą įneš piniginį įnašą, kurio dydis būtų toks, kad, atsižvelgiant į nustatytą Panevėžio autobusų parko turtinio įnašo vertę, po UAB „X“ įmonės įstatinio kapitalo padidinimo būtų išlaikyta proporcija, jog UAB „X“ 49 proc. akcijų priklausytų UAB „Panevėžio autobusų parkas“, o 51 proc. akcijų priklausytų Investuotojui. Čia pat siekiant užtikrinti sutarties sąlygų tinkamą įvykdymą numatyta, kad UAB “Panevėžio autobusų parkas“ įkeis Investuotojo naudai Panevėžio autobusų parko turimus 49 proc. UAB „X“ akcijų.

Investuotojas, pagal sutartį, neviršijant maksimalios 700 000 Eur sumos, suteiks finansavimą Investicijų projekto įgyvendinimui investuojant į UAB „X“ įstatinį kapitalą, bei suteikiant paskolą steigiamai UAB „X“. Paskola būtų suteikiama 2 metų laikotarpiui ir mokama dalimis pagal projekto įgyvendinimo faktinį poreikį. Taip pat numatomos ir palūkanos. Pabaigus statybos darbus, t. y. gavus statybos pabaigos aktą, UAB „X“ būtų nedelsiant padalinta į dvi bendroves. Viena priklausytų UAB „Panevėžio autobusų parkui“, kita UAB „Baltisches Haus“.

Daugiau apie itin gudriai suręstą planą apeiti įstatymus http://www.paninfo.lt/2018/01/16/ar-ir-si-karta-velnias-slypi-detalese/

x

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

Sutinku Nesutinku
Keisti šrifto dydį
Didelis kontrastas
X