Trečiojo amžiaus universiteto žingsniai Panevėžio rajone – vis platesni

Šiandien Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis priėmė Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) fakultetų dekanus. Svečių delegacijai vadovavo Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė. Susitikimas skirtas aptarti praėjusių mokslo metų veiklos rezultatus, pasidalyti ateities planais bei numatyti tolimesnio bendradarbiavimo su Savivaldybe gaires.

Sveikindamas svečius meras P. Žagunis pasidžiaugė, kad Trečiojo amžiaus universitetas suteikia plačias galimybes vyresnio amžiaus žmonių saviraiškai, turiningam laisvalaikio praleidimui, tobulėjimui ir mokymuisi visą gyvenimą.

2015 m. spalio 1 d. įkurto Panevėžio rajono TAU veikla kasmet įgauna vis didesnį pagreitį. Pradėjęs nuo 247 klausytojų 7-iuose fakultetuose, šiandien universitetas išsiplėtė iki 13 fakultetų, kuriuose mokosi 420 žmonių. Šiuo metu vyriausiam studentui yra 91 metai.

TAU klausytojais gali būti įvairaus išsilavinimo Panevėžio rajono gyventojai nuo 55 metų.

TAU veiklą organizuoja ir koordinuoja Švietimo centras. Veiklos kryptis pasirenkama atsižvelgiant į bendruomenių mokymosi poreikį – universitete veikia 8 bendrakultūriniai, 1 kultūros ir sveikos gyvensenos bei 4 dvasinio tobulėjimo ir sveikos gyvensenos fakultetai. Veikla vykdoma projektų, Savivaldybės biudžeto ir Švietimo centro specialiosiomis lėšomis.

Pasak mero P. Žagunio, TAU sėkmingai padeda vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatindamas jų socialinį bei fizinį veiklumą, aktyvų gyvenimą ir bendruomeniškumą.

„Senjorų nusiteikimas neužsidaryti namuose, o nuolat semtis žinių, domėtis naujovėmis, neatsiliekant nuo gyvenimo, atitinka Trečiojo amžiaus universiteto šūkį – „Niekada nesustok mokytis“, – sakė meras.

Fakultetų vadovai, pakviesti diskusijai, pristatė savo fakultetų veiklą. Uliūnų fakulteto dekanė Palma Klovienė džiaugėsi, kad pradžioje lankiusių vien moterų būrį vėliau papildė ir vyrai, dabar jie sudaro trečdalį klausytojų, užsiėmimus pamėgo šeimos.

Tiltagalių fakulteto dekanė, buvusi medikė Rita Daraškevičienė teigė, kad nuolat besimokantis, visapusiškai aktyvus ir smalsus žmogus ir vyresniame amžiuje gali išsaugoti jaunatviškumą, sveikatą, gerą atmintį.

„Jei žmogus išėjo iš namų, reiškia, jis dar nepasenęs. Bendras laisvalaikis, kelionės, koncertų ir parodų lankymas, sporto užsiėmimai, dalyvavimas edukacinėse programose skatina nuolatinį asmenybės tobulėjimą, atitolina senatvę, padeda išvengti vienatvės“, – kolegei pritarė Ėriškių fakulteto dekanė Birutė Grabauskienė.

Piniavos fakulteto dekanas Zigmantas Babilas akcentavo TAU ir bendruomenių tarpusavio ryšių naudą, Vadoklių fakulteto dekanas Gediminas Karalius kalbėjo apie ne tik užimtumo, bet ir intelektinės veiklos svarbą vyresnio amžiaus žmonėms.

Raguvos fakulteto dekanė Irena Sabaliauskienė pažymėjo, kad dabar, palyginti su veiklos pradžia, smarkiai išaugo klausytojų intelektiniai poreikiai, jie pageidauja turiningesnių veiklų, profesionalesnių lektorių, gilesnių žinių.

TAU sėkmės Panevėžio rajone priežastimi I. Sabaliauskienė įvardijo tai, kad veiklą koordinuoja Švietimo centras ir daug padeda Savivaldybė.

„Ne veltui meras paskelbtas TAU Garbės studentu“,– pastebėjo J. Vaitiekūnienė.

Apibendrindamas diskusiją P. Žagunis pabrėžė, kad daug nuveikti bendram labui galima tik dirbant išvien.

„Seniūnija, mokykla, darželis, biblioteka, bažnyčia, bendruomenė, dabar ir TAU fakultetai – tik visų bendra veikla gali užtikrinti kaimo gyventojų gerovę“,– sakė meras.

Išlydėdamas svečius rajono vadovas visus apdovanojo Valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti skirtais Panevėžio rajono suvenyriniais rinkiniais.

Padidinti šriftą