VVG parama verslui kurti: pratęsti kvietimai iki birželio 29 d.

Panevėžio rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad tęsiamas paraiškų rinkimas pagal kvietimus teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus Nr. 4 ir Nr. 5. Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 4 d. 9.00 val. iki 2018 m. birželio 29 d. 16.00 val.

Visas skelbimas ir patikslinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami VVG ir VMA interneto svetainėse.

Paraiškos renkamos pagal šias paramos priemones:

1. „Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti“ (Nr. LEADER-19.2-6.2). Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 50 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc.

2. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5). Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 65 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc.

3. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-1). Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 60 000 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc.

4. „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-2). Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 60 000 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc.

Parama pagal šias kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono VVG būstinėje adresu: J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys, tel. (8 45) 46 01 69 arba elektroniniu paštu panvvg@gmail.com. Taip pat panvvg.lt ir nma.lt tinklapiuose.

Panevėžio rajono VVG administracijos informacija

 

Padidinti šriftą