Bronius Matelis: #SeksasBusDraudžiamas 

#SeksasBusDraudžiamas Galvojau, kad viskas baigsis eiliniu pajuokavimu. Turiu galvoje vakarykštį savo postą, kuriame gana draugiškai pasišaipiau iš Seimo valdančiųjų noro reglamentuoti seksualinį geismą ir net pasitenkinimą keliančių prekių išgabenimą į specialias parduotuves. Dabar matau, kad tik aš vienas viską priėmiau su humoru.

Šį įstatymo projektą Seime pristatęs ūkio ministras Virginijus Sinkevičius aiškino, kad viskas liks kaip likę, tai tik techninis perkėlimas, tiesiog iki tol parduotuvės veikė pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, o dabar ją reikia perkelti į aukštesnį, Seimo priimtą įstatymo, lygį. Esą Konstitucinis Teismas net kelis kartus išaiškino, kad „asmenų teisės ir laisvės bei ūkinės veiklos laisvė gali būti ribojamos tik įstatymu. Esą to reikalavo ir Civilinio kodekso straipsniai, nurodantys, kad specializuotose parduotuvėse specialiomis prekėmis prekiauti galima tvarką nustačius tik įstatymu.

Bet nutiko neįtikėtinas dalykas. Trečiadienį Seimo Ekonomikos komitetas paskyrė šio įstatymo išvadų rengėju būtent mane. Pradėjau giliau domėtis ir rengti savo išvadą. Ir ką manote?

Man susidarė įspūdis, kad Konstitucinio Teismo išsakyta nuomonė bei Civilinis kodeksas buvo absoliučiai dirbtinai užtraukti ant tų sekso reikmenų bei karą, agresiją, pasikėsinimą į valstybių suverenumą propaguojančių prekių. Ir visas šis reikalas man kvepia kažkokia religine afera.
Gal aš kreivai matau, bet štai santrauka išvadų, kurias padarė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas:

-Vartotojų teisių apsaugos įstatymas apibrėžia vartotojų teises, teisių apsaugos sritis, nustato vartotojų teisių apsaugos institucinę sistemą, vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų santykius, vartotojų teisių gynimo ne teisme tvarką ir atsakomybę už teisės aktų pažeidimus ir kitus dalykus. Taigi manome, kad teikiamų įstatymo pakeitimų esmė savo turiniu yra nesusijusi su keičiamu įstatymu – nedera su keičiamo įstatymo tikslais ir reguliavimu nei sistemiškai nei logiškai. Vertintina, jog siūlomi pakeitimai neturi būti įtvirtinti keičiamame įstatyme, kadangi jie visiškai nėra susiję su vartotojų teisėmis ir jų gynimu. Siekiant, kad įstatymo projekto tikslai būtų įgyvendinti, sistemiškai turėtų būti keičiamas ne tik įstatymo pavadinimas, tačiau ir įstatyme deklaruojami įstatymo tikslai, įstatymo struktūra.

-Atkreiptinas dėmesys, kad sąvokų,,erotikos prekė“ ir ,,sekso reikmuo“ turinys nėra pakankamai konkretus ir taikant įstatymą gali būti nevienodai aiškinamas. Pažymėtina, kad abejų sąvokų apibrėžime nurodoma, kad tiek erotikos prekė, tiek sekso reikmuo yra objektai, turintys tą patį požymį – jie skirti skatinti lytinį geismą ar sukelti (pasiekti) seksualinį pasitenkinimą. Todėl praktikoje gali būti sudėtinga atriboti viena nuo kitos erotikos prekes ir sekso reikmenis. Be to, atkreipiame dėmesį, kad vieniems asmenims atitinkami vaizdai ant tos pačios prekės gali skatinti lytinį geismą ar sukelti seksualinį pasitenkinimą, tuo tarpu kitiems ne. Taigi ant prekės esantį vaizdą jie gali vertinti nevienodai.

-Vartotojų teisių apsaugos tarnyba neturėtų kontroliuoti galimų nusikalstamų veikų, kurios susijusios su veikimu prieš valstybę, karo, neapykantos ir agresijos kurstymu. Nėra ir aiškių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima įvertinti tokio pobūdžio prekę, nėra numatyta ir tokių pažeidimų nagrinėjimo procedūra, ar užteks už veikimą prieš valstybę tik nurodyti išimti prekes ar jas bus privaloma konfiskuoti. Kokių veiksmų ir kas turės imtis prieš tokių prekių gamintojus, jeigu jie bus pagaminti Lietuvoje.

Ir nė vieno gero teisininkų komentaro apie ūkio ministro pristatytą įstatymo projektą! Viso komentaro necitavau, bet baigiasi jis žodžiais: „Apibendrinant išdėstytas pastabas teigtina, kad siūlomas reguliavimas yra neišsamus, fragmentiškas ir nepakankamas, neužtikrinantis asmenų teisių, be to, sankcijos, taikytinos už numatomus pažeidimus, yra galimai neadekvačios pažeidimų pobūdžiui. Siūlomas reguliavimas sistemiškai nedera su keičiamu įstatymu, todėl turėtų būti dėstomos kituose teisės aktuose.

Akivaizdu, kad šio įstatymo rengėjai nesigaudo įstatymų labirintuose, cituoja Konstitucinio Teismo nuomonę ištraukę ją iš nežinomo konteksto ir bandydami pritaikyti kurpdami savo niekines pataisas.

Bet ar patikėsite, kad visa tai sukurpė Vakaruose studijas baigęs jauniausias visų laikų Lietuvos ministras V.Sinkevičius? Aš netikiu. Manau, kad tai Agnės Širinskienės ir Co jam įbruktas projektas. Paprastai, kai įstatymo projektą Seime pristato Širinskienė, tai nemažai balsuoja prieš, nes nežino, kokią nesąmonę šįkart iškrės, todėl tikėtina, kad pakišo projektą jaunam ministrui, kuriuo visi dar pasitiki.

Todėl po pateikimo niekas ir nebalsavo „prieš“. Tai ar turėčiau tokioms įstatymo pataisoms parašyti teigiamą išvadą? Nemanau. Tačiau viską lems balsuodamas visas Ekonomikos komitetas, nes savo išvadas rengia ir Seimo narys iš valdančiosios daugumos. Bet kuriems galams Valstiečių ir žaliųjų sąjungai reikėjo dar ir to skandalo?

 

Bronius Matelis

LRS Seimo narys

Padidinti šriftą