.

Savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos valdybos pirmininku vėl išrinktas A. K. Rimkus

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos (LSŠPVA) valdybos posėdyje naujai trejų metų kadencijai buvo renkamas valdybos pirmininkas. Juo tapo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, šias visuomenines pareigas einantis nuo 2002 metų.

LSŠPVA valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius.

LSŠPVA veikla vykdoma teritoriniu principu, bendradarbiaujant su savivaldybėmis. Valdybą sudaro dešimt narių – kiekvienos Lietuvos apskrities teritorijoje esančių savivaldybių švietimo padalinių vadovai.

Pagrindinis LSŠPVA uždavinys – telkti savivaldybių švietimo padalinių vadovus bendrai veiklai įgyvendinant valstybinę švietimo politiką.

Asociacijos valdybos nariai koordinuoja atstovaujamų savivaldybių švietimo padalinių vedėjų veiklą, rengiant ir svarstant teisės norminius aktus, atstovauja asociacijos narių bendriems interesams santykiuose su valstybės, valdžios ir valstybės valdymo bei kitomis institucijomis, konsultuoja ir kelia narių kvalifikaciją, rengia seminarus, konferencijas, metodines rekomendacijas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir kitomis institucijomis, dalyvauja rengiant ir svarstant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus, reglamentuojančius švietimo veiklą.

 

Keisti šrifto dydį
Didelis kontrastas

Pin It on Pinterest

X